Kontakt

Renáta Hrobová STEPS Nitra
Prevádzka: Novozámocká 161, 949 05 Nitra
Sídlo firmy: Novozámocká 194, 949 05 Nitra

tel.:037/657 88 21-3
e-mail:steps@steps.sk

IČO: 40494748, DIČ: 1020103128, IČ DPH: SK1020103128

zapísaná na Okresnom úrade, odbor ZOS, číslo 403-22618